Úvodná » ako » Používajte Delicious ako zoznam na čítanie jednoduchou cestou

  Používajte Delicious ako zoznam na čítanie jednoduchou cestou

  Ako často nájdete skvelý článok bez toho, aby ste si ho mohli prečítať, takže si ho zapamätajte a úplne ho zabudnete? Stalo sa mi to neustále, kým som nenašla rozšírenie Readeroo pre Firefox, čo mi dovoľuje zaradiť stránky do frontu pre ľahšie vyhľadávanie neskôr.

  Po nainštalovaní rozšírenia si všimnete nové tlačidlo so znamienkom plus na ňom. Toto tlačidlo vám umožní ticho pridať aktuálnu stránku do súboru del.icio.us značkou "toread" (prispôsobiteľná)

  Pri prvom kliknutí na tlačidlo budete vyzvaní na prihlásenie do del.icio.us.

  Trvá niekedy niekoľko minút, kým sa objaví nápoveda na tlačidle Readeroo, ale zvyčajne vám povie, koľko položiek sa nechá čítať.

  Kliknite na tlačidlo a dostanete ďalšiu položku vo fronte ... je to tak jednoduché.

  Teraz, keď mám nejaký čas, možno sa pozriem na článok MysticGeek o ukladaní do formátu PDF z balíka Office 2007.

  Prevezmite rozšírenie Readeroo Firefox