Úvodná » ako » Pomocou funkcií rozšírených kariet opery zlepšite svoje skúsenosti s webovým prehliadaním

  Pomocou funkcií rozšírených kariet opery zlepšite svoje skúsenosti s webovým prehliadaním

  Prehliadanie na karte je dosť nová koncepcia. Nie tak dávno, ak ste chceli zobraziť webové stránky, ale nechcete opustiť webové stránky, ktoré ste práve prezerali, museli ste otvoriť nové okno. Prehliadač Firefox bol prvý, kto prehliadal tabuľky populárne.

  Teraz všetky prehliadače používajú karty na zobrazenie viacerých webových stránok naraz. Prehliadanie na karte v službe Opera je trochu viac ako v prehliadači Firefox a iných prehliadačoch. Vo väčšine prehliadačov sa každá karta považuje za samostatnú entitu. Môžete zobraziť iba jednu kartu naraz. V prehliadači Opera sa však v tabuľkách zaobchádza ako s oknami vo vnútri prehliadača a môžete robiť veci ako kaskáda a dlaždice.

  Ukážeme vám, ako používať niektoré funkcie v službe Opera, ktoré ju rozdeľujú a prehliadanie webu s Opera je jednoduchšie a príjemnejšie.

  Karty nasledovateľov

  Záložky Follower sú jedinečnou funkciou opery. Sú užitočné pri prehliadaní webovej stránky a chcete si pozrieť viac odkazov na stránke. Keď otvoríte kartu sledovača, na pozadí sa otvorí prázdna karta. Keď kliknete na odkaz na webovej stránke, nová stránka sa otvorí na prázdnej záložke nasledovateľa namiesto na aktuálnej karte.

  POZNÁMKA: Ak máte otvorenú iba jednu záložku nasledovateľa, každý odkaz nahradí webovú stránku otvorenú na karte sledovača. Môžete otvoriť niekoľko kariet nasledovateľa, ak viete, že sa chystáte kliknúť na mnoho odkazov.

  Môžete napríklad prechádzať hlavnou stránkou aplikácie How-To Geek a vyhľadávať články, ktoré vás zaujímajú. Nájdete ho a chcete otvoriť stránku, ale chcete naďalej hľadať ďalšie články na hlavnej stránke. Ak otvoríte niekoľko kariet nasledovateľov, môžete jednoducho kliknúť na odkazy článkov, ktoré si chcete prečítať články sa automaticky otvoria na karte sledovateľa.

  Ak chcete otvoriť kartu nasledovateľa, kliknite pravým tlačidlom myši na aktuálnu kartu na lište a v rozbaľovacej ponuke vyberte kartu Vytvoriť nasledovateľa. Na pozadí sa otvorí prázdna karta.

  Teraz kliknite na odkaz na webovej stránke.

  Webová stránka tohto odkazu sa otvorí na prázdnej karte automaticky na pozadí. Jednoducho kliknite na kartu a aktivujte ju.

  Možno si myslíte, že to isté môže byť dosiahnuté kliknutím pravým tlačidlom na odkazy a otvorením nových kariet. Záložky nasledovateľa vám však umožňujú rýchlo ľavým kliknutím na odkazy na otvorenie webových stránok na nových kartách.

  Záložky Pin

  Opera, ako napríklad prehliadače Firefox a prehliadač Chrome, vám umožňuje priradiť webové stránky do lišty kariet tak, aby boli natrvalo prístupné. Keď je karta pripnutá, na karte sa zobrazí iba favikón stránky a nemá tlačidlo na zatvorenie. Táto funkcia je užitočná pre stránky, ktoré navštevujete vždy, keď otvoríte Opera. Záložné karty sú dostupné aj po zatvorení Opery a opätovnom otvorení. To je užitočné pre vyhľadávacie nástroje, webové stránky na webe, ako je napríklad Gmail, alebo zaujímavé a užitočné webové stránky, ktoré často navštevujete, ako napríklad How-To Geek.

  Ak chcete kartu pripevniť, kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú kartu a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Kartová karta.

  Záložka sa zmenší a zobrazuje sa len favikón a pohybuje sa úplne až na ľavú stranu tabuľkovej lišty, ak tam už nie je.

  Keď je karta pripnutá, v ľavom hornom rohu karty Pin Pin sa v popupnej ponuke sprístupní kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu. Kartu môžete ľahko odlepiť kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu a opätovným výberom záložky Pin z rozbaľovacej ponuky.

  Záložky kaskády a dlaždice

  Na rozdiel od ostatných prehliadačov fungujú karty v operačnej podobe viac ako okná ako tabuľky. Na kartách v službe Opera môžete vykonať nejaké akcie podobné oknu. Podmenu Usporiadanie na rozbaľovacej ponuke karty vám umožní minimalizovať alebo maximalizovať všetky svoje karty a obnoviť ich všetky, ako aj kaskádové alebo dlaždice vaše karty rovnako ako okná. Použite kaskádové a dlaždice funkcie na čítanie viacerých webových stránok naraz, alebo ľahko vybrať kartu pre zobrazenie. Ak maximalizujete kartu, bude celý priestor prehliadača znova.

  Ak chcete usporiadať karty v kaskádovom vzore, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu na lište a vyberte možnosť Usporiadať | Cascade z rozbaľovacej ponuky.

  Záložky sú umiestnené v kaskádovom vzorke, rovnako ako okná na pracovnej ploche v systéme Windows. Kliknutím na ľubovoľné "okno" (karta) zobrazíte stránku na tejto karte.

  Ak chcete maximalizovať kartu znova, kliknite na tlačidlo Maximalizovať v hornom pravom rohu.

  Ak chcete znova maximalizovať všetky karty, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s tabuľkami nad oknami s kaskádovými postupmi a vyberte položku Usporiadať | Maximalizujte všetko z rozbaľovacej ponuky.

  Záložky Stack

  Ak máte tendenciu mať naraz otvorené množstvo webových stránok, funkcia stohovania kariet vám príde vhodná. Zvyčajne, ak máte viac kariet otvorených, než sa budú nachádzať na lište záložiek, musíte posúvať zobrazenie kariet mimo obrazovku. Funkcia vyrovnávania kariet vám umožňuje ukladať na seba záložky, aby ste ušetrili miesto na paneli s nástrojmi.

  Ak chcete ukladať karty, pretiahnite jednu kartu nad druhou, až kým sa druhá karta nestane sivou. Uvoľnite tlačidlo myši.

  Záložky sú naskladané navzájom nad sebou a teraz sa nachádza šípka vpravo od stohu. Ak chcete rozšíriť zásobník a zobraziť samostatne karty, kliknite na šípku.

  POZNÁMKA: Všetky karty v zásobníku kariet môžete zobraziť aj ako miniatúry posunutím myši nad zásobníkom.

  Ak chcete zatvoriť alebo zbaliť zásobník, kliknite na šípku, ktorá teraz smeruje doľava.

  Karty zo zásobníka kariet môžete odstrániť iba vtedy, keď sa zásobník kariet rozbalí. Ak to chcete urobiť, kliknite na šípku doprava a rozbaľte zásobník a potom pretiahnite jednu z kariet zo stohu kariet na prázdny priestor v lište alebo v zostávajúcom stohu, ktorý sa zmenší na veľkosť zostávajúcich kariet a ďalší kartu vpravo.

  Ak chcete odstrániť všetky karty zo zásobníka, kliknite pravým tlačidlom myši na zásobník a vyberte záložku Tab | Odstrániť z rozbaľovacej ponuky. Pomocou možnosti Zavrieť zásobník na rovnakom submenu zatvorte všetky karty v zásobníku. Opera nahrádza stoh novú kartu.

  Vytvorte prezývky pre kolekcie lokalít

  Funkcia Prezývky sa môže zdať, že nemá to veľa spoločného s kartami, ale umožňuje rýchlo a jednoducho otvoriť určitú množinu lokalít na samostatných kartách. Ak zhromažďujete niektoré webové stránky, ktoré chcete otvoriť naraz do priečinka Záložky, môžete k tejto zložke priradiť prezývku. Ak chcete rýchlo otvoriť všetky webové stránky v tejto zložke, zadajte prezývku do panela s adresou a stlačte kláves Enter. Všetky stránky sa otvárajú na samostatných kartách.

  POZNÁMKA: Internetové stránky otvorené na aktuálnej karte budú nahradené jedným z webových stránok zo zložky záložiek.

  Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť prezývku pre súbor webových stránok, nájdete v našom článku o používaní prezývok na rýchle otvorenie sady záložiek v službe Opera.

  Uložiť otvorené karty so zabudovaným spravovaním relácií

  Správca relácií vám umožňuje uložiť všetky aktuálne otvorené karty, aby ste ich mohli kedykoľvek znovu otvoriť. Opera má zabudovaný správca relácií.

  Ak chcete uložiť aktuálnu reláciu, otvorte niektoré webové stránky na niektorých kartách. Vyberte Záložky a Windows | Relácie | Uložiť túto reláciu z ponuky Opera.

  Do poľa Upraviť názov relácie zadajte názov relácie v dialógovom okne Uložiť reláciu.

  POZNÁMKA: Ak chcete, aby sa tieto stránky automaticky otvárali na samostatných kartách po otvorení programu Opera, začiarknite políčko Zobraziť tieto karty a okná pri každom spustení operačného systému, takže v poli je začiarknuté políčko.

  Opera vám umožňuje ukladať otvorené karty zo všetkých otvorených operačných okien do relácie. Keď znovu otvoríte reláciu, všetky karty sa otvoria v rovnakej konfigurácii tabúl a okien ako predtým. Ak chcete ukladať otvorené karty iba z aktuálneho okna Opera, začiarknite políčko Uložiť iba aktívne okno.

  Kliknite na tlačidlo OK.

  Teraz, keď zatvoríte karty alebo dokonca zatvoríte Opera, môžete znovu otvoriť všetky rovnaké lokality na samostatných kartách pomocou Správcu relácie. Ak vyberiete Záložky a Windows | Relácie z ponuky Opera, pozrite si novú reláciu, ktorá je k dispozícii v podmenu.

  Ak sa rozhodnete odstrániť reláciu, vyberte Záložky a Windows | Relácie | Spravujte relácie z ponuky Opera.

  V dialógovom okne Správa relácií vyberte reláciu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Toto dialógové okno môžete použiť aj na otvorenie uložených relácií alebo na predchádzajúcu reláciu, ktorá sa automaticky uloží. Jednoducho vyberte uloženú reláciu a kliknite na Otvoriť. Ak bola relácia, ktorú chcete otvoriť, uložená s viacerými oknami Opera a otvorte všetky karty v jednom okne, vyberte reláciu zo zoznamu a začiarknite políčko Otvoriť karty v aktuálnom okne predtým, než kliknete na Otvoriť.

  POZNÁMKA: Po otvorení relácie sa dialógové okno Manage Sessions automaticky zatvorí. Ak všetko, čo ste urobili, bolo odstránenie jednej alebo viacerých relácií, kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno.

  Môžete si zvoliť automatické otvorenie uloženej relácie po otvorení Opery výberom možnosti Nastavenia | Predvoľby z ponuky Opera. Na karte Všeobecné v dialógovom okne Predvoľby vyberte možnosť Pokračovať v uložených reláciách z rozbaľovacieho zoznamu Po spustení.

  Keďže nástroj na správu relácií v službe Opera je obmedzený, môžete mať záujem o doplnok do Operácie, nazývaný Tab Vault, ktorý vám umožní podrobnejšie spravovať svoje sekcie, ako napríklad premenovanie skupín kariet, preradenie zoznam kariet v relácii a importovať a exportovať uložené relácie a záložky programu Opera.

  Použite súkromné ​​karty

  Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy nechcete, aby ste pri návšteve konkrétneho webu nechali za sebou žiadne stopy histórie prehliadania. Väčšina ostatných prehliadačov vám umožňuje otvoriť špeciálne okno, v ktorom môžete surfovať a všetky stopy vašich aktivít sa odstránia po zatvorení okna.

  Opera vám umožňuje otvoriť aj súkromné ​​okno. Ak však chcete surfovať na jednom mieste v súkromí a stále máte prístup k ostatným stránkam, ktoré ste si prezerali, môžete otvoriť súkromnú kartu v aktuálnom okne. Po zatvorení privátnej karty sa odstránia údaje pre stránku zobrazenú na tejto karte (história prehliadania, položky v pamäti cache, súbory cookie a prihlasovacie údaje). Ak však uložíte záložku pre danú lokalitu alebo stiahnete súbor z lokality, tieto údaje sú stále k dispozícii po zatvorení privátnej karty.

  POZNÁMKA: Keď zatvoríte privátnu kartu, táto karta sa nedá opätovne otvoriť pomocou šípky rozbaľovacej ponuky "Zatvorené karty" na pravej strane panela s kartami.

  Ak chcete otvoriť privátnu kartu, vyberte Záložky a Windows | Nová karta Súkromné ​​z ponuky Opera. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na panel s kartami av kontextovej ponuke vybrať možnosť Nová karta Súkromá.

  Nová karta sa otvorí pomocou správy Súkromné ​​prehliadanie a špeciálnej ikony na karte. Ak nechcete zobraziť túto správu pri každom otvorení privátnej karty, začiarknite políčko Nezobrazovať znovu, takže v poli je začiarknuté.

  Uzavretie jednej súkromnej karty sa robí rovnakým spôsobom ako zatvorením normálnej karty. Môžete kliknúť na tlačidlo X na karte, kliknúť pravým tlačidlom myši na kartu a v rozbaľovacej ponuke zvoliť Zatvoriť alebo stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + W. Ak máte niekoľko súkromných kariet otvorených a chcete ich všetky zatvoriť naraz, kliknite na lištu záložiek a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Zavrieť všetky súkromné ​​karty alebo stlačte klávesy Ctrl + Shift + Q.

  Ak sa rozhodnete, že chcete použiť súkromné ​​prehliadanie pomocou špeciálneho okna, vyberte Záložky a Windows | Nové súkromné ​​okno z ponuky Opera. Zatvorte súkromné ​​okno a odstráňte všetky stopy vašej činnosti prehliadania.

  Ďalšie informácie o súkromnom prehliadaní v službe Opera nájdete v článku o optimalizácii opery pre maximálne súkromie.

  Nastaviť predvoľby kariet

  Existuje veľa možností prispôsobenia kariet opery podľa vašich predstáv. Ak chcete získať prístup k predvoľbám kariet, vyberte položku Nastavenia | Predvoľby z ponuky Opera.

  V dialógovom okne Predvoľby kliknite na kartu Rozšírené a potom vyberte položku Karty z ponuky vľavo.

  Môžete prechádzať cez všetky otvorené karty v určitom poradí podržaním klávesu Ctrl a opakovaným stlačením tlačidla Tab. Predvolenú objednávku je možné určiť v predvoľbách kariet výberom možnosti z rozbaľovacej ponuky Ctrl +.

  Keď otvoríte lokalitu zo záložky alebo iného panelu, predvolená je otvorenie webovej stránky na aktuálnej karte. Ak by ste radšej otvorili záložky na nových kartách, začiarknite políčko Opätovné použitie karty, takže v poli nie je začiarknuté žiadne políčko.

  Ďalšie možnosti prispôsobenia kariet nájdete v časti Ďalšie možnosti karty.

  V dialógovom okne Možnosti doplnkovej karty môžete špecifikovať správanie na nových kartách, Povoliť okno bez kariet, zvoliť možnosť Zobraziť tlačidlo zatvorenia na každej karte alebo dokonca Otvoriť okná namiesto kariet.

  Mnoho ľudí si to nemusí uvedomiť, ale Opera je pokročilý prehliadač a má niektoré užitočné funkcie, ktoré ešte neboli nájdené v iných prehliadačoch.